Призыв к России: Моральное самоубийство

Marek Edelman, Ryszard Kapuciski, Wojciech Kilar, Stanisaw Lem, Czesaw Miosz, Krzysztof Penderecki, Wisawa Szymborska, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi13 grudnia 1999. Apel do Rosji

Moralne samobjstwo

Do Rzdu Rosyjskiego, do elity umysowej Rosji, do wszystkich Rosjan, do wiatowej opinii publicznej.

Rzd Rosyjski, gotujc apokalipse Czeczenom, pozbawia swj kraj sympatii, ktr zyskaa Rosja, wszedszy na drogi demokracji. Zwycistwo w wojnie z Czeczeni i nowy podbj bd tak sam wielk midzynarodow klsk Rosji jak poraka – zbrodnie na czeczeskiej ludnoci cywilnej s moralnym samobjstwem i nonsensem politycznym o trudnych do wyobraenia nastpstwach. Wielki kraj powinno by sta na wielk mdro – zamiast licytacji w nienawici.

Marek Edelman, Ryszard Kapuciski, Wojciech Kilar, Stanisaw Lem, Czesaw Miosz, Krzysztof Penderecki, Wisawa Szymborska, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi
А так же :

Всяческие аказии


Полная коллекция музыки из реклам


Пожимать плоды своих трудов? ))


Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы
Борис Дубин Задачи следующей ниже работы — социологические, и при этом прежде всего теоретические; в теоретических категориях социологии — социологии культуры, знания, идеологии — рассматривает она и свой предмет. Если говорить предельно обобщенно и очень схематично, речь дальше пойдет о европейской, шире — о западной идее литературы (хотя никаких иных в мировой истории, кажется, и нет).Hosted by uCoz